Želiš svoj termin? Piši mi

PRAVNI POUK

Informacije, nasveti in izkušnje, ki jih stranka pridobi iz mojega svetovanja, ne nadomeščajo strokovne pomoči s strani specializiranega/ih zdravnika/ov.  Če imate, ali sumite, da imate kakršnokoli zdravstveno obolenje, se v prvi vrsti posvetujte z zdravnikom. V mojih svetovanjih strankam zagotovim koristne informacije pridobljene predvsem iz lastnih izkušenj ter alternativnih oblik zdravljenja. Kdorkoli se odloči za svetovanje to stori na lastno odgovornost. Za vaše zdravje in odločitve ne prevzemam nikakršne odgovornosti.